Több, mint kert

KITAIBELIA

X. évf. 1. szám

pp.: 199-201.

Debrecen 2005 (2006)

 

 

Apró közlemények

 

X. A Caragana frutex (L.) K. Koch megtelepedése Baja térségében

 

Caragana frutex jelentékeny méretű sarjtelepét mintegy tíz éve találta meg PillingerJános Baja és Vaskút között, egy dűlőút mentén. Az ismeretlen cserjét azonosítani nem tudta, így egy préselt hajtását elküldte Bartha Dénesnek (Sopron), aki meghatározta a növényt, s válaszlevelében arról is írt, hogy kivadulásáról eddig nem volt tudomása.

Caragana frutex magyar nevének Priszter Szaniszló a négylevelű borsócserje, vagy az ujjas borsócserje nevet javasolja. A külföldi szakirodalomban orosz borsócserjeként is említik. A növény levelei tenyeresen szeldeltek, a levelet általában négy, ritkábban három vagy öt levélke alkotja. A levélkék lándzsa alakúak vagy visszás tojásdadok ék alakú levélvállal, csúcsukon kicsiny, szálkás heggyel. 

A megtalált sarjtelep egy kelet-nyugat irányú dűlőút mentén csaknem ötven méter hosszan s néhány méternyi szélességben húzódik. A terjeszkedő sarjak a homoki gyepben térdig érnek, de a telep belsejében a 1,5–2,5 méteres magasságot is elérik. Ez utóbbi több éves sarjak rendszeresen virágzanak, a sárga virágok májustól július közepéig láthatók. Igen kevés termést érlel, magvai csírázó képességéről semmit sem tudunk. Valószínűleg a sarjtelepben van mag eredetű egyed is, a faj a teleptől távolabb azonban eddig nem került elő.

Kelet európai elterjedésű, áreája Bulgáriától Nyugat-Szibériáig húzódik, hozzánk legközelebb Moldvában él. Megtalált előfordulásának eredete bizonytalan. Ültetett volta kizárható, hiszen a fajt nálunk tudomásunk szerint nem kultiválják, faiskolai forgalomba nem kerül, az élőhelyének közelében nincs lakóépület. A rendszerváltást megelőző évtizedekben azonban Bajától délre nagy kiterjedésű katonai gyakorlótér húzódott, mely a megtalált lelőhelyet is érintette. A területet a szovjet hadsereg is használta, így nagyon valószínű, hogy propaguluma egy ukrajnai vagy dél oroszországi gyakorlótérről lánctalpon, vagy valamelyik szovjet katona ruházatában vagy csizmájára tapadva érkezett.

 

Kohári György 

Pillinger János